Facebook'tan çok konuşulacak özellik!

Facebook'ta Yeni Dönem...

İnternetinizi Bir Kaç Adımda Nasıl Hızlandırırım.

Süper Hızlı İnternete Sizde Kavuşun...

Yerli Arama Motoru Geliyor.

Yüzde Yüz Türk Yapımı Arama Motorumuz Geliyor.

Rahat Bir Uyku İçin 6 Tavsiye.

Mışıl Mışıl Bir Uykuya Sizde Merhaba Deyin...

İslamiyet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İslamiyet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Kasım 2017 Çarşamba

Cebrail (as) Peygamber Efendimizin (asv) kırılan dişi yere düşmesin diye, yere en hızlı süratle inmesi doğru mu?

Cevap 1:

Kur'ân-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'le (s. a. v.) ilgili en çok vurgulanan hususlardan biri onun hem bir peygamber ("resûl/nebî") hem de bir "beşer" olduğudur: "De ki: Ben yalnızca bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor" (Kehf Sûresi 18/110). 

20 Kasım 2017 Pazartesi

Hz. Azrail fıtrat olarak nasıl bir yapıdadır, ölüm esnasında nasıl görünür? Buna dair bir hadisi şerif var mıdır?

Azrail (as) melaikelerin büyüklerindendir ve diğer melekler gibi mümin ruhlara karşı çok şefkatli, kafirlere karşı ise çok şiddetlidir.

17 Kasım 2017 Cuma

Bir İnsanın Başında, İnsana Görevlendirilmiş Kaç Tane Melek Vardır?

Melek denilince aklımıza bir tür gelmemelidir. Hayvanlar ve bitkiler aleminin nasıl çeşitleri vardır; bunun gibi melek cinsinin de çeşitleri vardır. Örneğin bir yağmur damlasına müekkel olan melek, Arşa müekkel olan melek cinsinden değildir. Buna göre insana verilen melekler de diğer varlıklara verilen melekler türünden değildir. Ayrıca her insana özel melekler de vardır.

15 Kasım 2017 Çarşamba

Hanımına mehir borcu olan, zekat öder mi?

Soru Detayı

​- Hanımına mehir borcu olan erkek, (borcu gelirinden düşünce zekatın farz olduğu nisab miktarından az oluyorsa) zekat öder mi? Delili ile cevaplar mısınız?


Seferî olan imam, mukim olan cemaate farzı dört rekat olarak kıldırabilir mi?

Soru Detayı

Seferi imam, mukim cemaate farzı dört rekat olarak kıldırabilir mi? Olur diyen de var, olmaz diyen de var. Olmaz diyenin açıklaması şu şekilde: "Dört rekatlı bir farz namazda son iki rekat, seferî imama farz değil, cemaate ise farz hükmündedir. Kuvvetli namaz, zayıf namaza bina edilemez." Doğrusu hangisi? Dört rekat olarak kıldırırsa cemaatin namazı fasit olur mu?


Meleklerin görevleri nedir?

Melekler “nur”dan yaratılmış, latif mahluklardır. “İmtihan”a tabi olmadıkları için makamları sabittir. Yalnız ilahi emirlere itaat ederler. Daima hayır işler, verilen emrin dışına asla çıkmazlar. Şerre kabiliyetleri yoktur.

14 Kasım 2017 Salı

Kiramen Katibin Melekleri Helaya (tuvalete) giderken ve cinsî yakınlık esnasında insandan ayrılırlar. Bu esnada işlene günahları nasıl yazarlar?

Melekler "irade" sıfatından gelen, "tekvini şeriat" olarak bilinen ve kâinatta işleyen Cenab-ı Hakk'ın icraatlarının hamelesi ve mümessilleridir. Hakiki irade ve tesir sahibi Kudret-i İlâhiyenin emirlerine tâbi olarak çalışır, iş görürler.

Annesini, Babasını, Çocuklarını Allah ve Peygamber'den daha çok seven kişi, iman etmiş sayılır mı?

Şuurlu bir mümin, hiçbir şeyi Allah’tan ve Resulullah (asm)’dan daha fazla sevemez. Ancak bu orantıyı her zaman kavramak, doğru algılamak mümkün olmayabilir. Bu sebeple, her mümin hiç olmazsa kendi içinde, niyetinde, zihninde, aklında, kalbinde, Allah ve Resulü (asm)'ı her şeyden daha fazla sevmek durumunda olduğunu ve daha fazla sevmekte olduğunu düşünmeli ve bunu hazmetmelidir.

Allah'a iman etmemenin cezası, Neden ebedi cehennemde kalmaktır?

Küfür kelimesi, imanın zıddıdır. Kâfirin dünyası karanlıklarla doludur. Zira küfür, insanın Allah'a olan intisabını keser, atar. Allah ile bağını koparan insan ise, hem kalbinde hem ruhunda hem aklında zulmetler içinde yaşar. Kur'an, kâfirlerin dünyasını şöyle anlatır:

12 Kasım 2017 Pazar

"Namaz kılmayana kız verilmez ve kestiği yenilmez." deniliyor, bu doğru mudur?

Namaz kılmayan insanın inancına bakılır, kılmayış sebebine nazar edilir. Namazı kılmayışı farz olduğuna inanmayışından mı, yoksa tembellik ve ihmalden midir?

9 Kasım 2017 Perşembe

İmanın esaslarını kısaca anlatır mısınız?

İmanın altı rüknü vardır: Bunlar, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere iman etmektir. Bir insanın mümin olabilmesi için bu altı esasın tamamına inanması gerekir. Bir tek iman rüknüne inanmayan insan, mümin olamaz. Zira, iman esasları birbiriyle alakalıdır.

8 Kasım 2017 Çarşamba

Zekat parasıyla su kuyusu açtırılabilir mi?

Soru Detayı

Zekat olarak dağıtmam gereken parayı ihtiyacı olan ülkelerde, ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için, yardım kuruluşlarına su kuyusu açmaları için verebilir miyim?

Kapalı bir kadını başı açık olarak kimler görebilir?

Soru Detayı

Tanımadığımız kadınlar görebilir mi? Akrabalardan erkekler görebilir mi? Eğer görebilirseler nasıl kıyafetle görebilirler?

5 Kasım 2017 Pazar

İnsanlar imanî konularda nasıl aldanıyorlar?

İlk insan Âdem (as)'dan beri insanlık, birbirine zıt iki yolda yürüye gelmiştir. Bu, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bu yollardan biri, iman ve hidayet yolu; diğeri de küfür ve dalalet yoludur.

3 Kasım 2017 Cuma

İnanmak ihtiyacı doğuştan mıdır?

İsviçreli psikolog Pierre Bovet, "Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi" adlı eserinde, belli bir yaşa gelen bütün normal çocukların, sırf kendilerine mahsus tamamen "kendi malları" olan (yani fıtratlarında bulunan) sanki "tabii bir dinleri" vardır.

2 Kasım 2017 Perşembe

İnsanı aldanmaya götüren sebepler nelerdir?

Hz. Âdem (as)'dan beri insanlar birbirilerine zıd iki ayrı yolda yürüye gelmişlerdir. Bunlardan birisi hak ve hidayet yolu, diğeri ise küfür ve dalâlet yoludur. Bütün güzellikler, hayırlar, saadetler birinci yolun; bütün çirkinlikler ve şerler ise ikinci yolun meyveleridir.

1 Kasım 2017 Çarşamba

Peygamber Efendimizin zevceleri kaç tanedir; çok evlenmesinin hikmeti nedir?

Peygamberimiz (asm)'in eşleri şunlardır:
Hz. Hatice (ra); Hz. Sevde binti Zem’a (ra); Hz. Aişe (ra); Hz. Hafsa binti Ömer (ra); Hz. Zeynep binti Huzeyme (ra); Hz. Zeyneb binti Cahş (ra); Hz. Ümmü Seleme (ra); Hz. Ümmü Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) (ra); Hz. Cüveyriye binti Hâris (ra); Hz. Safiyye binti Huyey (ra); Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (ra); Meymûne binti Hâris (ra).

30 Ekim 2017 Pazartesi

Azrail bir insandan ruhunu kaç dakikada alır?

Soru 

Azrail bir insandan ruhunu kaç dakikada alır?
Mesela Azrail canımı almaya geldi kaç dakika içerisinde ruhumu bedenimden çıkarır ne kadar zaman da can veririm?